Cookies og personvern

Cookies

Denne hjemmesiden bruker cookies for å skape teknisk funksjonalitet slik at vi kan huske dine preferanser og måle trafikk for å vite hvor mange som besøker vår hjemmeside og hvordan de reagerer på den.

Hva er cookies?
En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din for å kunne gjenkjenne datamaskinen ved senere besøk. Ingen personlige opplysninger er gjemt i våre cookies, og de kan ikke inneholde virus.

Hvor lenge oppbevares cookies?
Cookies sletter seg selv etter et visst antall måneder (dette kan variere), men de fornyes etter hvert besøk.

Hvordan sletter du cookies?
Se veiledningen her: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no

Hvordan unngår du cookies?
Hvis du ikke ønsker å motta cookies, kan du blokkere dem. Se veiledningen her: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=no

Hva brukes cookies til på vår hjemmeside?
Cookies brukes til å føre statistikk over antall brukere og deres interesser, samt opplysninger om kjønn, alder, geografi, – alt for å optimere innholdet utfra dette.
Nettstedet bruker cookies fra følgende tredjeparter som har adgang til de aktuelle cookies:

Google Analytics (trafikkmåling)
Nettstedet bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken.
Du kan velge bort cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Personvern – innsamling og bruk av personopplysninger

Behandling av personopplysninger – kontraktoppfyllelse
I forbindelse med din henvendelse eller ditt kjøp hos CNH Media, har du tastet inn en rekke personopplysninger, særlig;

Navnet ditt
Adressen din
E-postadressen
Telefonnummer

Disse personopplysningene benytter vi når vi ekspederer henvendelsen fra deg eller ditt kjøp, fordi det er nødvendig for at vi kan oppfylle vår del av kontrakten eller handelen og i en etterfølgende periode på 48 måneder, slik at vi lettere kan føre en god dialog eller at du på enklere vis kan handle hos oss en annen gang. Deretter blir opplysningene slettet.

Samtykke til behandling av personopplysninger
Hvis du har krysset av i rubrikken ”ja, jeg gir samtykke til at dere kan kontakte meg per e-post med nyhetsbrev eller tilbud, jobber, mm.” eller gitt ditt ”ja per telefon eller per e-post , behandler vi din e-postadresse og opplysningene om dine kjøp hos oss til opplysningene ikke lengere er relevante. Dette vil i praksis si inntil du gjør oss oppmerksom på at du ikke lenger ønsker å motta e-poster eller telefoner fra oss.

Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke såfremt du måtte ønske dette. Dette kan du enten gjøre ved å benytte linken nederst i e-poster fra oss eller ved å kontakte oss på info@cnh-media.no og si fra at du ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev eller tilbud.

Datasikkerhet
Uansett om vi bruker dine personopplysninger for å fullføre vår del av en kontrakt eller på bakgrunn av ditt samtykke, vil vi alltid behandle dine personopplysninger sikkert og fortrolig og i overensstemmelse med gjeldende lovverk som omfatter bruk av personlige data og personvern.

Dine opplysninger vil bare bli brukt til det formålet de er samlet inn for og vil bli slettet når formålet er oppfylt eller ikke lenger er relevant.

Vi bruker tredjepart til håndtering av dine kjøp (HubSpot). Vi har inngått en avtale med databehandleren. Dette er vår garanti for at databehandlingen overholder gjeldende regler om beskyttelse av dine personopplysninger.

Opplysning, innsigelse, endring, dataportabilitet og sletting

Du er velkommen til å kontakte oss for å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg. Dette kan du gjøre ved å henvende deg til:

CNH Media
Naphtastrasse 10
8005 Zürich
Switzerland
Telefon: 6969 1378
E-post: info@cnh-media.no

Kontakt vedr. personopplysninger
Hvis du ønsker adgang til de opplysningene som er registrert om deg, må du rette henvendelse via e-post eller telefon. Er det registrert feil data, eller har du andre innsigelser, kan du også rette henvendelsen til samme sted. Du har mulighet for å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og du kan gjøre innsigelser mot registreringen i henhold til gjeldende regler for personvern.

Beskyttelse av personopplysninger

Ifølge reglene for personvern, skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi oppbevarer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang og som er plassert i bevoktede omgivelser. Våre sikkerhetsrutiner kontrolleres løpende for å sikre at våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig og i tråd med dine rettigheter som bruker. Vi kan likevel ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tvinger til seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du gir derfor fra deg dine personlige opplysninger på eget ansvar. Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende etter hvert som formålet de ble samlet inn for, avsluttes. Den raske utviklingen av internett kan bety at det kan bli nødvendig å endre vår behandling av personopplysninger. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre nåværende retningslinjer for behandling av slike personopplysninger.